Jesteś w: Atlas i przewodnik: Parki narodowe w Polsce.

Kategorie

Atlas i przewodnik: Parki narodowe w Polsce.

Atlas i przewodnik: Parki narodowe w Polsce.

MR-MM-004

Nowe

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD.
Treść podzielona jest na trzy części:
1. Moduł poglądowy
2. Moduł atlasowy i ćwiczeniowy
3. Moduł obudowy metodycznej

czytaj więcej

Cena:136,50 zł

Dostępny

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD.

Treść podzielona jest na trzy części:

1. Moduł poglądowy, zawierający następujący materiał dydaktyczny:

a) przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie;
b) zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów;
c) opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i chronionych gatunków;
d) projektowane parki narodowe – gdzie i dlaczego powinny powstać;
e) interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO;

2. Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowizualnym.

3. Moduł obudowy metodycznej, zawierający opis atlasu i przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

Pomoc dydaktyczna do:
- przyrody
- biologii
- ekologii

poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny

Wybierz z naszych promocji