Jesteś w: REKLAMACJE

Kategorie

VI.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Klient będący kosumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że:
•    nie był kopiowany, używany ani w żaden sposób zniszczony;
•    jest kompletny (nie posiada braków w porównaniu z towarem wysłanym);
•    jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko);
2.    Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
3.    Klient ma obowiązek poinformowania TAKSICOM o decyzji odstąpienia od umowy, korzystając z formularza odstąpienia od umowy.
4.    Aby Klient zachował termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby przesłał wypełniony formularz odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    TAKSICOM zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (kwota zgodna z najtańszym, zwykłym sposobem dostarczenia zamówienia) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania formularza o odstąpieniu od umowy.
6.    Klient ponosi koszty odesłania zamówienia w ramach odstąpienia od umowy z TAKSICOM na adres: sklep ipomoce.pl, ul. Leskiego 19/20, 80-180 Gdańsk.
7.    TaksiCom nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8.    Konsumentem zgodnie z kodeksem cywilnym jest osoba fizyczna (a nie np. spółka, czy stowarzyszenie) dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


VII.    REKLAMACJE
1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
•    wad fabrycznych,
•    rozbieżności między przesyłką a zamówieniem, co do rodzaju lub ilości zamówionych towarów;
•    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
2.    Aby złożyć reklamację Klient pobiera ze strony Sklepu formularz reklamacji.
3.    Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Zamawiającego na adres: TaksiCom Jerzy Stepiń, ul. Leskiego 19b/20, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem „ipomoce-reklamacja”.
4.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki do TAKSICOM.
5.    W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz niezgodnego z zamówieniem na koszt TAKSICOM oraz następuje zwrot kosztów jakie poniósł Zamawiający podczas procesu reklamacji do TAKSICOM na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
6.    W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, TAKSICOM zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
7.    W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, TAKSICOM informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi TAKSICOM.
8. W przypadku braku zamówionego produktu zwrot kosztów zamówienia poniesiony przez Klienta zostaje zwrócony po podaniu danych zwrotnych do przelewu w terminie do 5 dni roboczych.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu