Jesteś w: MODUŁ PROBLEMY SZKOLNE

Kategorie

MODUŁ PROBLEMY SZKOLNE

Problemy szkolne - grupa najczęściej występujących problemów w szkole, takich jak: brak motywacji do nauki, zaburzenia ładu na lekcji i problem częstych absencji.

Ta część programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa będzie poświęcona problemom z zakresu motywacji do nauki oraz pracy z uczniem z zaburzeniami neurologicznymi takimi jak: nadpobudliwość, ADHD, zespół Aspergera, autyzm.

W tym module dowiecie się Państwo:

  • jak rozpoznawać takie zaburzenia neurologiczne jak autyzm, nadpobudliwość, ADHD, zespół Aspergera,
  • jak pracować z uczniem z takimi zaburzeniami, w oparciu o mocne i słabe strony dziecka,
  • jakie są strategie motywowania do nauki,
  • jak dobrać odpowiednią strategię do konkretnego dziecka,
  • jak zmieniać złe nawyki w procesie uczenia na strategie przynoszące sukces i satysfakcję uczniowi,
  • jakie zachowania, postawy dorosłych wzmacniają motywację uczniów do nauki.


Głównym założeniem tej części programu jest teza, że do każdego dziecka można odnaleźć drogę i pomóc mu w rozwoju. Dlatego też moduł Problemy szkolne będzie się skupiał na sposobach pracy stosowanych przez nauczyciela. Znajdziecie tu Państwo różne metody i ich analizę pod kątem skuteczności w pracy z różnymi dziećmi. Nie sztuką jest praca z dzieckiem dobrze zmotywowanym, z wewnętrzną potrzebą kształcenia się – sztuką jest znaleźć taki sposób pracy, aby ucznia przekonać do realizacji celów dydaktycznych. Omawiany moduł zawiera propozycje jak zaktywizować i zmotywować uczniów z różnymi problemami do systematycznej pracy w nabywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności.

Kiedy w 2010 roku na mocy rozporządzenia MEN o pomocy psychologicznej wprowadzono prawo do wyboru szkoły masowej także dla uczniów ze stwierdzonym upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, nauczyciele stanęli przed problemem konieczności poszerzenia swoich kompetencji z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z dziećmi z ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera, czy nadpobudliwością. Proponowany moduł wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu