Jesteś w: MODUŁ UZALEŻNIENIA

Kategorie

MODUŁ UZALEŻNIENIA

Uzależnienia - uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz dopalaczy, a także uzależnienia od świata wirtualnego, komunikacji internetowej oraz ryzyka.

W społeczeństwie konsumpcyjnym , w którym celem jest konsumpcja dóbr, a producenci prześcigają się w takim przedstawieniu swojego produktu, aby powiązać go z podstawowymi potrzebami i poczuciem wartości, szeroko pojęte zjawisko uzależnienia staje się niejako „produktem ubocznym” tego procesu. Moduł poświęcony uzależnieniom będzie poruszać takie zagadnienia jak:

praca z uczniem uzależnionym od gier komputerowych, Internetu, telefonu, zakupów, używek, środków psychoaktywnych.

W tym module dowiecie się Państwo:

  • na czym polega istota uzależnienia,
  • jakie są fazy uzależnienia,
  • po czym można poznać, że uczeń/dziecko jest uzależniony/e,
  • jakie są czynniki ryzyka wejścia w uzależnienie,
  • jak pomóc uczniowi i jego rodzicowi poradzić sobie z problemem uzależnienia,
  • jak mass media przyczyniają się do uzależnień,
  • jak budować zdrową silną osobowość młodych ludzi tak, aby nie ulegali wpływom.


Ten moduł ma na celu uzmysłowienie zagrożenia uzależnieniem od wszelkich dóbr konsumpcyjnych. Niemożność sprostania trendom często powoduje, że uczeń znajduje się na gorszej pozycji w „rankingu popularności” wśród młodzieży, co przy niskich kompetencjach społeczno-emocjonalnych, może przyczynić się do zwiększenia ryzyka sięgnięcia po środki psychoaktywne, które niestety są coraz częściej obecne w polskiej szkole. Chcemy, aby Państwo dostrzegli, że problemu uzależnień nie można w szkole ograniczyć do zorganizowania specjalistycznej opieki psychologicznej. Jest to problem szerszy i wymaga od wszystkich nauczycieli dodatkowych kompetencji. Do kluczowych umiejętności jakie powinien nabyć uczeń w trakcie nauki w szkole należy krytyczne i refleksyjne podejście do informacji. W tym kontekście ważne jest, aby każdy nauczyciel był wyposażony w wiedzę i umiejętności powiązania tych treści z problemem uzależnień, aby potrafił kształtować swoich wychowanków na silnych, odpowiedzialnych i kreatywnych ludzi sukcesu. Ważne jest również, aby nauczyciel miał aktualną i rzetelną wiedzę na temat środków psychoaktywnych, ponieważ jej brak oraz przyjęcie strategii „straszenia” uczniów długofalowymi konsekwencjami zażywania narkotyków, w zetknięciu z ich doświadczeniem w eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, które nie mają jeszcze przełożenia na długoterminowe skutki, naraża pedagoga na śmieszność i utratę autorytetu.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu