Jesteś w: MODUŁ PROBLEMY EMOCJONALNE

Kategorie

MODUŁ PROBLEMY EMOCJONALNE

Problemy emocjonalne - grupa problemów obejmująca: zachowania autoagresywne w tym samookaleczania, próby samobójcze, bulimię i anoreksję oraz wycofanie rozumiane, jako brak kompetencji interpersonalnych i niemożności adaptacji. Techniki radzenia sobie z emocjami skupiają się przede wszystkim wokół ćwiczenia kompetencji składających się na inteligencję emocjonalną.

Moduł jest poświęcony na pracę z uczniem nadmiernie nieśmiałym, wycofanym, autoagresywnym, z wyuczoną bezradnością, zaburzeniami jedzenia.

W tym module dowiecie się Państwo:

  • jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty,
  • co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów,
  • jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich tłumienia,
  • jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji,
  • jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów.


Moduł Problemy emocjonalne opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia w na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci.

Wysokie zdolności poznawcze, przy niskich kompetencjach emocjonalnych nie gwarantują sukcesów w życiu, natomiast wysoka inteligencja emocjonalno-społeczna, nawet przy przeciętnej inteligencji poznawczej, daje zdecydowanie większe szanse na osiąganie celów życiowych . W kontekście nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i wyposażenie ucznia w umiejętności pozwalające w sposób aktywny i kreatywny odnaleźć się na rynku pracy, rozwój sfery emocjonalno - wolicjonalnej jest tak samo ważny jak rozwój poznawczy, jednak wymaga od nauczyciela dodatkowych kompetencji i nowego spojrzenia na indywidualizację procesu kształcenia.

Ten moduł ma na celu poszerzenia warsztatu pracy nauczyciela o nowe – pozadydaktyczne – narzędzia i pokazanie w jaki sposób, komunikować się z uczniem, aby pomóc mu w osiągnięciu równowagi emocjonalnej.

Tematyka prezentacji WDN – Co warto wiedzieć o rozwoju emocjonalnym u dzieci i młodzieży? Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieci?, Co to jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwijać?, Elementy inteligencji emocjonalnej, rola nauczyciela w konflikcie.

Tematyka zajęć wychowawczych - godzin wychowawczych z całą klasą, zajęć interwencyjnych w przypadku wystąpienia lub nasilenia problemu - wspieranie kompetencji emocjonalnych, wyrażanie i odbieranie uczuć – smutku, radości, gniewu, udzielanie koleżeńskiej pomocy ,empatia, wsparcie w trudnych chwilach, umiejętność wchodzenia w relacje, osobowości intro i extrawertyczne.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu