Jesteś w: MODUŁ PRZEMOC I AGRESJA

Kategorie

MODUŁ PRZEMOC I AGRESJA

Przemoc i agresja – przemoc fizyczna i emocjonalna jest jednym z ważniejszych problemów polskiej szkoły. Moduł obejmuje kompleksowo zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, czy ekonomicznej, uwzględniając zarówno mechanizmy jej powstawania, jak i metody rozładowywania napięć. Proponowany przez nas model pracy opiera się na behawioralnych metodach uczenia strategii zachowania, takich jak: asertywność, trening zastępowania zachowań agresywnych, czy porozumienie bez przemocy.

Ten moduł jest poświęcony na pracę ze sprawcą przemocy, uczniem, który przekracza granice w relacjach interpersonalnych. Po zapoznaniu się z proponowanymi metodami nauczyciele i pedagodzy pozyskają wiedzę i umiejętności:

  • jak komunikować się z uczniem, aby w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z innymi rówieśnikami i dorosłymi,
  • jak budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych,
  • jak stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny,
  • jak doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy,
  • jak pomóc uczniowi zrezygnować z zachowań agresywnych, dając mu w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków międzyludzkich.


Główne założenie tego modułu opiera się na tezie, że przemoc jest definiowana jako każde działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Takie podejście ma na celu rozpoznawanie wczesnych sygnałów zaburzeń zachowania, tak aby nie dopuścić do utrwalenia negatywnych, przemocowych strategii w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Zwrócenie uwagi, że skłonność do irytacji, urazy oraz podejrzliwość są już przejawami zachowań agresywnych, pozwala reagować z wyprzedzeniem i nie dopuszczać do eskalacji problemów. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne wymaga wysokich kompetencji i spójności w oddziaływaniu wszystkich osób dorosłych.

Tematyka prezentacji WDN – Co warto wiedzieć o radzeniu sobie z agresją u dzieci i młodzieży? Co to jest agresja?, asertywność – unikanie roli ofiary, niepoddawanie się wpływom, kształtowanie własnej wartości i pozycji w grupie, trening zastępowania zachowań agresywnych – jak komunikować, że nie podoba nam się czyjaś postawa lub zachowanie, aby uniknąć przemocy, rozwiązywanie konfliktów, Porozumienie bez przemocy – rozwiązywanie problemów za pomocą komunikatów werbalnych.

Tematyka zajęć wychowawczych/godzin wychowawczych z całą klasą, zajęć interwencyjnych w przypadku wystąpienia lub nasilenia problemu/ - przeciwdziałanie agresji fizycznej, nie biję – szanuję, poszanowanie cudzej własności, nie moje - nie dotykam, przeciwdziałanie przemocy psychicznej, wyśmiewaniu stop!, przeciwdziałanie przemocy seksualnej - zabawa czy przestępstwo.


Zapisz się do newslettera

Dbamy o Twoją prywatność. 100% najlepszych ofert, zero spamu