Jesteś w: Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2

Kategorie

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2

MR-MM-002

Nowe

Druga płyta atlasu historycznego obejmuje okres przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do końca XIX w...

czytaj więcej

Cena:388,80 zł

Dostępny

Spis treści 2 części atlasu historycznego:

1. Europa w XIV i XV w.
Europa w XIV i I połowie XV w.
Gospodarka europejska w XIV i XV w.

2. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
Wojna trzynastoletnia

3. Wielkie odkrycia geograficzne
¦wiat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)
Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)
Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku

4. Rzeczpospolita w XVI w.
Rzeczpospolita w XVI w.
Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 - 1582)
Kultura i religia w Rzeczpospolitej XVI wieku

5. Europa w XVI wieku
Europa w XVI wieku
Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji

6. Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII w.
Rzeczpospolita w latach 1648 - 1667
Rzeczpospolita w latach 1666 - 1721
Kultura i gospodarka Rzeczpospolitej w okresie oświecenia

7. Europa w XVII w.
Imperium Osmańskie
Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

8. Europa w latach 1789 - 1795
Europa w latach 1789 - 1795
Francja w okresie Rewolucji
Działania wojenne na froncie półn. i zach. 1792 - III 1793

9. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)
Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)
Wojna polsko - rosyjska 1792
Powstanie kościuszkowskie

10. Wojny napoleońskie
Europa w czasie wojen napoleońskich
Księstwo Warszawskie

11. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
Powstanie Listopadowe
Powstanie Styczniowe

12. Europa po Kongresie Wiedeńskim
Europa po Kongresie Wiedeńskim
Zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Włoch

13. Odkrycia geograficzne po XVII w.
Świat w okresie odkryć geograficznych XVII - XVIII w.
Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku
Odkrywanie Arktyki
Odkrywanie Antarktyki

Pomoc dydaktyczna do:
- historii
- WOS-u

poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny

Wybierz z naszych promocji