Jesteś w: Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas

Kategorie

Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas

Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas

ei6

Nowe

Harmonijny Rozwój to nowość na naszym rynku. Doskonałe gry i zabawy dla dzieci. Cena zawiera licencję otwartą dla szkoły.

czytaj więcej

Cena:490,00 zł

Dostępny

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat.

Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.
Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

  • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
  • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
  • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.
Gry interaktywne
Ćwiczenie Sposób pracy Cel główny Cel pomocniczy
Pory roku Zespołowy Rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów. Percepcja wzrokowa

Współpraca w grupie.

Środowiska Zespołowy Rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń. Koncentracja uwagi

Analiza wzrokowa

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Współpraca w grupie.

Kontynenty i oceany Zespołowy Rozumienie różnorodności geograficznej świata przyrody. Percepcja wzrokowa

Współpraca w grupie.

Karty pracy
  1. Jezioro – kolorowanka – elementy ekosystemów.
  2. Las– kolorowanka – elementy ekosystemów.
  3. Łąka– kolorowanka – elementy ekosystemów.
  4. Liście i owoce – dopasowywanie liści i owoców z tego samego drzewa.
  5. Zwierzęta i ich dzieci – dopasowywanie rodziców i potomstwa tego samego gatunku.
  6. Zwierzęta i gniazda – dopasowywanie zwierząt i ich domostw.
Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Pory roku” pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Graz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów.

Wybierz z naszych promocji