Jesteś w: Harmonijny rozwój. Przyroda i czas

Kategorie

Harmonijny rozwój. Przyroda i czas

Harmonijny rozwój. Przyroda i czas

6307140

Nowe

Cena:583,57 zł

Zapytaj o dostępność

Przyroda i czas Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową , przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania. Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia. Pakiet zawiera: - 3 interaktywne gry (Pory roku, Środowiska, Kontynenty i oceany) specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej, - karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych, - grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci. Licencja otwarta.

Wybierz z naszych promocji