Jesteś w: Dysleksja PRO

Kategorie

Dysleksja PRO

Promocja

Dysleksja PRO

5410040

Nowe

Cena:1 437,54 zł

1 513,20 zł

-5%

Zapytaj o dostępność

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Uwaga! Przy zamawianiu programu należy podać również kod 5410040A (tablet) aby otrzymać kompletny produkt. DYSLEKSJA PRO to: Ö kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, Ö blisko 1000 ćwiczeń , ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe, Ö moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych, Ö aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć, Ö możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć. Ö wysokiej jakości TABLET Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe ( UWAGA! : tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD), Ö Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty ( UWAGA!: oprogramowanie ÿbdquo;DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategoriidodatkowych pomocy dydaktycznych - zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC). OPIS SZCZEGÒŁOWY: DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części: Ö Ocena ryzyka dysleksji - moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji; Ö Litery - moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat; Ö Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat; Ö Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat. Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów Ö - funkcje słuchowo-językowe, Ö - funkcje wzrokowe, Ö - nauka liter, Ö - czytanie, pisanie Ö - motoryka mała i duża Ö - percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, Ö - percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, Ö - koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, Ö - grafomotoryka, Ö - znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, Ö - kształtowanie analizy i syntezy językowej, Ö - poszerzanie słownika biernego i czynnego, Ö - kształtowanie kompetencji syntaktycznych, Ö - koncentracja, pamięć i uwaga Program DYSLEKSJA PRO umożliwia: Ö - przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy dotyczącej trudności w czytaniu i pisaniu, Ö - wspomaganie terapii pedagogicznej, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Ö - urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci uczą się liter, czytania i pisania. Pakiet DYSLEKSJA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Cele terapeutyczne programu: Ö - stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, Ö - doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania, Ö - wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej, Ö - wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia), Ö - rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka, Ö - mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności, Ö - wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości, Ö - dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu, Ö - rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron, Ö - nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko. Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć , ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program współpracuje również z: o tablicą interaktywną, o komputerem z panelem dotykowym . WYMAGANIA TECHNICZNE: System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) Procesor: 2,8 gigaherca (GHz) Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0 Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu. Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Wybierz z naszych promocji