Jesteś w: Logopedia PRO - Zabawy słowem

Kategorie

Logopedia PRO - Zabawy słowem

Logopedia PRO - Zabawy słowem

5419110

Nowe

Cena:1 690,51 zł

Dostępny

Uwaga! Przy zamawianiu programu należy podać również kod 5419110B (mikrofon) aby otrzymać kompletny produkt. Logopedia PRO – Zabawy Słowem Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka. Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe , diagnoza i terapia logopedyczna Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji W zestawie ZABAWY SŁOWEM znajdują się: Ö dwuczęściowy program multimedialny na pendriv e ( cz.1 opiera się na materiale nieliterowym , cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania ), Ö profesjonalny mikrofon , Ö przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków. OPIS SZCZEGÒŁOWY: Program ZABAWY SŁOWEM to narzędzie uatrakcyjniające: Ö zabawy językowe z dziećmi, Ö postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy - ORM). Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem. Produkt jest propozycją dla: Ö nauczycieli, Ö logopedów, Ö rodziców, jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych. Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć , ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. ZABAWY SŁOWEM umożliwiają : Ö kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej, Ö indywidualizację procesu terapeutycznego, Ö stopniowanie trudności ćwiczeń, Ö powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych, Ö swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd., Ö motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych, Ö rozwój zasobu leksykalnego dziecka, Ö rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego, Ö rozwój umiejętności gramatycznych, Ö rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi, Ö ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania), Ö samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.), Ö prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki, Ö pracę indywidualną i grupową. ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów: Ö koordynacji wzrokowej, Ö słuchowej, Ö wzrokowo-słuchowo-ruchowej, Ö grafomotoryki, Ö logicznego myślenia, Ö pamięci, Ö spostrzegawczości, Ö umiejętności klasyfikacji, Ö umiejętność kategoryzacji. Program ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko: Ö rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem, Ö rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie, Ö odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej, Ö używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania, Ö komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy, Ö wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, Ö wyraża ekspresję twórczą, Ö klasyfikuje przedmioty, Ö wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. Program współpracuje również z: Ö tablicą interaktywną, Ö komputerem z panelem dotykowym. PRZYKŁADOWE EKRANY WYMAGANIA TECHNICZNE: System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) Procesor: 2,8 gigaherca (GHz) Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0 Mikrofon Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu. Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

Wybierz z naszych promocji

 • 9 805,16 zł -7% 9 118,80 zł W magazynie
  -7%
 • 7 833,50 zł -7% 7 285,15 zł W magazynie
  -7%
 • 6 926,72 zł -7% 6 441,85 zł W magazynie
  -7%
 • 6 820,64 zł -7% 6 343,19 zł W magazynie
  -7%
 • 6 520,22 zł -7% 6 063,81 zł W magazynie
  -7%
 • 6 287,18 zł -7% 5 847,08 zł W magazynie
  -7%
 • 5 594,60 zł -7% 5 202,98 zł W magazynie
  -7%
 • 5 275,34 zł -7% 4 906,06 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 5 003,35 zł -7% 4 653,11 zł W magazynie
  -7%
 • 4 741,88 zł -7% 4 409,95 zł W magazynie
  -7%
 • 4 487,90 zł -7% 4 173,75 zł W magazynie
  -7%